Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Gospodarka finansowa

 

Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie:

  • statutu,
  • ustawy o rachunkowości oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa finansowego,
  • ustawy o działalności leczniczej

Wartość majątku określają:

  • fundusz założycielski,
  • fundusz szpitala

Zasady gospodarki finansowej: