Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach


Witamy na stronie BIP
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.

 

Strona podmiotowa została stworzona w oparciu o:

  • Ustawę o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
  •  Rozporządzenie MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z 18 stycznia 2007 r.
    (Dz. U. Nr 10, poz.68),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca w sprawie krajowych ram interoperacyjności dla rejestrów publicznych i wymiany informacji elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (Dz. U. poz. 562).

 

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl.

 

 Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

 Ulica i numer

 Leśna 10

 Miejscowość

 Chojnice

 Kod pocztowy

 89-600

 Telefon

 (52) 39 56 769

 Fax

 (52) 39 56 569

 E-mail

 sekretariat@szpital.chojnice.pl

 Adres strony www

 www.szpital.chojnice.pl

 

 

Wyciąg z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(DZ. U. 2001 r. Nr 112, poz 1198 z późn. zm.)
treść ustawy - plik pdf

Art. 13.

  1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
    w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.2 i art. 15 ust.2.
  2. Jeśli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązujący do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.