Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Status prawny

 

Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.