Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Struktura własnościowa

Właścicielem nieruchomości, jest Powiat chojnicki, który przekazał nieruchomość szpitalowi na podstawie umowy użytkowania w formie aktu notarialnego.
Majątek ruchomy stanowi własność Szpitala.