Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Komórki działalności podstawowej

 • Rejestr/księga główna przyjęć i wypisów
 • Rejestr/księga odmów i porad ambulatoryjnych udzielonych w izbie przyjęć
 • Rejestr/lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego
 • Rejestr/księga chorych oddziału
 • Rejestr/księga noworodków
 • Rejestry/księgi zabiegów
 • Rejestr/księga znieczuleń (na bloku/poza blokiem)
 • Rejestr/księga bloku operacyjnego
 • Rejestr/księga bloku lub sali operacyjnej
 • Rejestr/księga sali porodowej
 • Księga raportów lekarskich
 • Księga raportów pielęgniarskich
 • Księga transfuzji
 • Księgi  pracowni diagnostycznyvh
 • Rejestr/księga dysponenta zespołów ratownictwa medycznego
 • Rejestr/księga transportów sanitarnych
 • Systemowy rejestr świadczeń udzielanych w poradniach specjalistycznych