Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Informacja nieudostępniona

 

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie podmiotowej BIP może być udostępniona na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

W celu  uzyskania informacji wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

  • Szpital Specjalistyczny im .J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@szpital.chojnice.pl

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Za udzielenie informacji publicznej zgodnie z art. 15 pkt 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być pobrane opłaty, jeżeli szpital będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku, w wysokości odpowiadającej tym kosztom.