Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Prowadzenie i udostępnianie

 

Dostęp do poszczególnych rejestrów odbywa się na zasadach określonych w:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz.U. 2002, Nr. 101, poz. 926 z późn.zm.)
  • Ustawie z dnia 6.09.2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U. 2001. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.
  • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej  oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010 nr 251 poz. 1697 z późn.z,.).

 

Dane z rejestrów udostępniane są na podstawie uzasadnionych wniosków strony lub innej osoby – jednostki zainteresowanej.

  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania tutaj.

Wypełniony wniosek można przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres Szpitala: sekretariat@szpital.chojnice.pl,
  • faksem na numer  (52) 39 56 569
  • pocztą na adres: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice.