Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ogłasza konkurs ofert nr 2/2019 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w zespołach ratownictwa medycznego.

Szczegóły: KLIKNIJ W LINK