Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Zarząd

 

Dyrektor kieruje działalnością szpitala i reprezentuje go na zewnątrz.

Funkcję Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach pełni Leszek Bonna

Zastępca dyrektora ds. medycznych Maciej Polasik

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych, Główny Księgowy Maria Nieżorawska

Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Ewa Wodzikowska