Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Zarząd

 

Dyrektor kieruje działalnością szpitala i reprezentuje go na zewnątrz.

Funkcję Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach pełni Maciej Polasik

Zastępca dyrektora ds. medycznych Piotr Wroński

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Monika Frymark-Fifielska

Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Ewa Wodzikowska

Główny Księgowy Joanna Połczyńska