Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Pozostałe komórki    Rejestry prowadzone w ramach Działu Zamówień Publicznych
      -  Rejestr postępowań
      -  Rejestr umów zawartych w wyniku postępowań
      -  Rejestr decyzji postępowań poniżej 30 tys euro
    Rejestry prowadzone w ramach Działu Personalnego
      - Rejestr pracowników zatrudnionych
      - Rejestr pracowników zwolnionych
    Rejestry prowadzone w ramach Działu Administracyjno – Gospodarczego
      - Rejestr zgłoszonych awarii
      - Rejestr dokumentacji technicznej szpitala
      - Rejestr alarmów przeciwpożarowych
    Rejestr w ramach archiwum
      - Rejestr wydanych kopii dokumentacji
    Rejestr w ramach Działu Epidemiologii
     -  Rejestr chorób zakaźnych
     -  Rejestr zakażeń szpitalnych