Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Mapa biuletynu

 

Przedstawia cała zawartość menu tematycznego ukazanego w formie drzewiastej. Mapa pozwala na zorientowanie się co do położenia danego działu menu względem pozostałych działów oraz umożliwia bezpośrednie przejście do jego zawartości poprzez kliknięcie myszką w jego nazwę.

 • Archiwa
 • Informacja nieudostępniona
 • Informacja ogólna

             - Cele i działania szpitala

             - Podstawy prawne funkcjonowania szpitala

             - Status prawny

 • Majątek szpitala

             - Gospodarka finansowa

 • Ogłoszenia

            - Konkurs ofert

            - Przetargi

 • Organizacja szpitala

            - Struktura organizacyjna

            - Struktura własnościowa

 • Organy i osoby sprawujące funkcję i ich kompetencje

             - Rada Społeczna

             - Zarząd

 • Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 • Rejestry

             - Zarząd

             - Komórki działalności podstawowej

             - Pozostałe komórki

             - Prowadzenie i udostępnienie

 • Serwis

            - Instrukcja korzystania z BIP

            - Mapa biuletynu

            - Redakcja BIP

            - Rejestr zmian

 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw