Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Gospodarka finansowa

 

Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie:

  • statutu,
  • ustawy o rachunkowości oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa finansowego,
  • ustawy o działalności leczniczej

Wartość majątku określają:

  • fundusz założycielski,
  • fundusz szpitala

Zasady gospodarki finansowej:

 

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

za rok 2019

za rok 2020

za rok 2021

za rok 2022