Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Cele i działania szpitala

 

Podstawowe cele Szpitala obejmują prowadzenie działalności leczniczej na rzecz ludności zamieszkałej na obszarze jego działania oraz osób spoza tego obszaru przez:

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i specjalistycznych oraz promocję i edukację zdrowotną,
  • prowadzenie działalności mającej na celu kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego oraz realizowanie programów dokształcania,
  • prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.